Contact US Form

เขต บางเขน

กรุงเทพมหานคร


Phone: 02-55896542
Email: splash-nkk@hotmail.com

ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาค เอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ใน มหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับ คาบสมุทรเกาหลี และ ประเทศจีน โดยมี ทะเลญี่ปุ่น กั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับ ประเทศรัสเซีย มี ทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน

สกุลเงิน:เยน

เมืองหลวง:โตเกียว

ประชากร:127 ล้าน