Ohno Satoshi

Ohno Satoshi

สุดยอกน้ำเสียงของโอเนะทำให้เค้าคนนี้คลองใจแฟนเพลงจนได้อันดับหนุ่มเสียงดีไปอย่างไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวร้องหรือจะเต้นก็ทำได้อย่างเลื่อนไหล และได้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยงัได้รับการยกย่องการเพื่อนในวงการว่าน้ำเสีนงของเค้าถือได้ว่าเป็นสุดยอดจนหลายคนยอมรับในเรื่องการร้องของเค้า และยอมรับในตัวเค้ามากขึ้น